Oferujemy fachową obsługę administracyjną budynków.

Do 1 stycznia 2014 roku zarządcą nieruchomości może zostać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową oraz licencję. Zarządca nieruchomości odpowiada za decyzje oraz czynności związane z administracją oraz finansami wspólnoty. Wśród obowiązków można wyróżnić także doradztwo w zakresie odpowiedniej decyzyjności w posiadaniu nieruchomości. Ważne jest także kontrolowanie stanu technicznego danej nieruchomości. Większość osób pełniących funkcję zarządców dopasowuje się do indywidualnych potrzeb klienta. Przeważnie jednak w zakres funkcji pełnionych przez zarządce wchodzi: prowadzenie dokumentacji technicznej, zlecanie i kontrola wszystkich prac remontowych, prowadzenie księgowości, zawieranie umów z podwykonawcami w tym z firmą sprzątającą, realizowanie rutynowych kontroli np. kominiarskich, potencjalne uczestnictko w eksmisjach, komunikacja z mieszkańcami i organizacja zebrań. Przeważnie zarządca nieruchomości służy nam swoją wiedzą i doświadczeniem, pomaga w podejmowaniu najlepszych decyzji. Zapraszamy na stronę: www.zarzadcagorzow.pl