Co jaki czas wykonujemy konserwacje urządzeń melioracyjnych?

Wybór idealnej działki pod budowę domu nie jest w cale taki prosty. Podczas wyboru należałoby wybrać nieruchomość jaka będzie miała ok 800-1000 m2. Zaleca się by jej kształt był dodatkowo zbliżony do kwadratu lub prostokąta. Ogromnie ułatwi to nam budowę. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na uformowanie terenu działki. Wszelkiego rodzaju nierówności mogą znacząco wpłynąć na finanse inwestycji. Niwelacja terenu jest zajęciem kosztownym a niekiedy wręcz niemożliwym. Przed zakupem powinno się również zainteresować warunkami gruntowymi. Aktualnie możliwe jest wykonanie odwiertów w celu sprawdzenia stanu wód gruntowych lub rodzaju gruntu. Przy niektórych działkach możemy również spotkać się z rowami melioracyjnymi. Służą one do przyspieszania odpływu wody, obniżają poziom wód podziemnych i prowadzą do osuszenia terenu. Należy pamiętać o potrzebie corocznej konserwacji urządzeń melioracyjnych, w szczególności rowów i rurociągów drenarskich. Utrzymywanie rowu w szczególności polega na zapewnieniu drożności rowu i obejmuje : czyszczenie rowu (usuwanie śmieci) ,a także koszenie trawy na zboczach rowu.Zapraszamy do kontaktu z nas przetargi.zuwmir@wp.pl