Specjalizującą się w kompleksowej obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Decydując się na założenie własnej formy musimy pamiętać o wszelkich formalnościach jakie trzeba dopełnić. Założenie firmy wymaga wykonania kilku czynności ,a także wypełnienia kilku dokumentów w należytej kolejności. Pierwszą czynnością od jakiej powinniśmy zacząć jest wypełnienie formularza CEIDG-1. W tym momencie możliwe jest wypełnienie go za pomocą internetu. W tym wypadku będziemy musieli wypełniony dokument zatwierdzić go podpisem zaufanym. Jeżeli w czasie składania niniejszego formularza nie posiadamy numeru nip uzupełni się on samoczynnie po jego otrzymaniu. W formularzu trzeba podać m.in. rodzaj działalności,a także wybierać formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Będziemy również zobowiązani do podania nazwy biura rachunkowego, jakie będzie prowadzić naszą dokumentację finansową. Po złożeniu dokumentu trzeba założyć rachunek firmowy oraz wyrobić firmową pieczątkę. Należy pamiętać, iż pomoc dobrej księgowej jest niesłychanie istotna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warto wybrać sprawdzoną osobę. Zapraszamy na stronę: www.primus.radom.pl

Dysponujemy odpowiednimi pojazdami służącymi do wywozu płynnych nieczystości. Kompetentne usługi asenizacyjne.

Budowa własnego domu to niewątpliwie jedno z ważniejszych przedsięwzięć w naszym życiu. Jest to nie tylko urzeczywistnienie marzeń o własnym kącie ale również oaza ciszy i spokoju. By móc ziścić swoje marzenia potrzebujemy nie tylko projektu domu ale dodatkowo niemałej dokumentacji. Jedną z ważniejszych kwestii jest budowa szamba. Jeśli nie mamy możliwości podłączenia się do miejskiej kanalizacji jesteśmy zmuszeni do zainwestowania w szambo. By możliwa była jego budowa musimy zaznajomić się z przepisami. Lokalizację szamba dokładnie wyznaczają przepisy. Zbiornik na nieczystości ma obowiązek znajdować się w odległości minimum 5 metrów od okien i drzwi budynku mieszkalnego, co najmniej 15 metrów od studni ,a także co najmniej 2 metry od dróg lub od granicy działki. Zgłoszenie budowy szamba składa się w starostwie powiatowym albo urzędzie miasta na prawach powiatu. Albowiem szambo jest zbiornikiem na nieczystości musi być symetrycznie opróżniane. Statystycznie dla 4-osobowej rodziny zbiornik szamba powinien mieć 9-12 m3. Wywozem nieczystości zajmują się uprawnione do tego celu firmy asenizacyjne. Zapraszamy na strone: www.dziun.pl

Asysta prawna – Kancelaria prawna świadczy porady prawne. Rada obejmuje wiadomości z każdej gałęzi prawa.

Testament to bardzo znaczący dokument. Można sporządzić go u notariusza w formie aktu notarialnego. Ostatnia wola sporządzona w formie aktu notarialnego stanowi dokument o mocy urzędowej dzięki czemu jest trudnym do podważenia. Notariusz zobligowany jest również do zachowywania oryginału testamentu, aż do chwili jego otwarcia czyli śmierci spadkodawcy. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że testament nie został spreparowany bądź zniszczony przez osobę pominiętą bądź dotkniętą ostatnią wolą zmarłego. Testament notarialny sporządzany jest w kancelarii notarialnej, jeśli jednak stan zdrowia spadkodawcy na to nie pozwala może on być spisany w jego domu czy szpitalu. Dobrym rozwiązaniem jest także zarejestrowanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną dzięki czemu może on być szybko odszukany po śmierci spadkodawcy. Jeżeli jednak pragniemy spisać testament własnoręcznie należy pamiętać o kilku zasadach. Testament własnoręczny musi być w całości spisany odręcznie długopisem lub piórem. Testament nie może być wydrukowany lub spisany na maszynie opatrzony jedynie podpisem. Niedopuszczalne jest także napisanie go przez małżonka. barfill@wp.pl

Magnum Ilona Honiek szkolenia ADR – Bezpieczeństwo i higiena pracy innymi słowy w skrócie BHP

BHP określenie to słyszał niemal każdy. Czym ono jest? Bezpieczeństwo i higiena pracy czyli w skrócie BHP to zbiór zasad bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy. Każdy zatrudniony musi przejść obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP. Każde szkolenie dostosowywane jest w zależności do stanowiska oraz rodzaju wykonywanej pracy. Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy swojemu pracownikowi. Pracodawca ma także obowiązek kierować pracowników na cykliczne badania. Zadaniem pracownika jest spełnianie poleceń służbowych zgodnie z wymogami BHP, znajomość przepisów, używanie odzieży ochronnej jeżeli stanowisko pracy tego wymaga. Pracodawca ma jednak obowiązek zaopatrzyć pracownika nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające określone wymagania. Szkolenie wtępne powinno umożliwić uczestnikom szkolenia zaznajomienie się z podstawowymi regułami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy. Instruktaż stanowiskowy winien zaznajomić uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy i niebezpieczeństwem zawodowym oraz sposobami ochrony przed zagrożeniami. Specjalizujemy się również w szkoleniach na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR oraz w transporcie kontenerów drogą lądową. Zapraszamy na stronę www.adr-magnum.pl